Zakaj karate in kaj pridobijo otroci?

Dihanje

Pravilno dihanje omogoča pravilno izražanje v šoli in v stresnih situacijah. Zaradi treme se ljudje pogosto zbegamo, poruši se nam ritem dihanja, pričnemo jecljati in tudi če šolsko snov obvladamo v prepričevanju nismo uspešni.

Koordinacija

Veliko otrok (tudi v srednji šoli) in odraslih danes zaradi prevelike pasivnosti (gledanje televizije, igranje video igric in podobno), ne obvlada svojega telesa v tolikšni meri, da bi jim to olajšalo učenje. Treningi so prilagojeni otrokom na tak način, da optimalno napredujejo v vizualno motorični koordinaciji.

Koncentracija

Starši pri svojih otrocih pogosto opažajo, da imajo pri učenju izredno slabo koncentracijo. Pri treningu karateja je poseben poudarek namenjen razvoju koncentracije, ki je eden od ključnih dejavnikov učinkovitega učenja.

Red in odgovornost

Otroci se pri karateju učijo pozitivnih delovnih navad. Karate je nemogoče obvladati brez vztrajne in natančne vadbe. Talent ni dovolj. Otrok skozi napredovanje osvaja različne barve pasov in se uči odgovornosti za svoj napredek.

Razvoj telesnih sposobnosti

Karate je šport pri katerem sodeluje celo telo. Zaradi specifičnega načina treninga je telesni razvoj skladen, obenem pa je karate znan kot šport pri katerem je zelo malo poškodb.

Nadzor agresivnosti

Včasih je starše strah, da bi otrok postal zaradi treninga karateja preveč agresiven. Agresivnost je najpogosteje posledica občutkov nemoči in strahu v socialnih situacijah, ki jih posameznik poskuša nadomestiti s povečano agresivnostjo. S povečevanjem občutka notranje moči, ki je posledica pravilnega karate treninga, odpade glavni razlog za dokazovanje moči navzven. Posledica je manjša agresivnost do drugih.

Problem drog in poživil

Zaradi specifičnih zahtev treninga in tekmovanja, je pri karateju nemogoče zlorabljati droge ali poživila. Karate je šport, ki zahteva popoln nadzor nad izražanjem čustev. V trenutku se je potrebno odzvati na napad in se nato zaustaviti, saj se pri karateju ne smeš nikoli agresivno dotakniti partnerja. To je prednost pred ostalimi športi, kjer je za boljše rezultate moč uživati nedovoljena poživila ali droge.